ساعت: 22:17

تاریخ: 9 خرداد 1402

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

به مناسبت روز ملی شوراها صورت گرفت

دیدار امام جمعه ، فرماندار و شهردار نهبندان با اعضای شوراهای اسلامی شهر نهبندان  امام جمعه ، فرماندار و شهردار نهبندان به همراه تعدادی از