ساعت: 19:17

تاریخ: 5 تیر 1403

🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

لوگو شهرداری نهبندان

.

جمع آوری زباله های بستر رودخانه بلخ

پاکبانان واحد خدمات شهری به صورت گروهی بیش از 1500 متر مربع از بستر رودخانه بلخ واقع در جنوب شهر رانظافت و پاکسازی کردند.

تازه ترین اخبار