ساعت: 10:08

تاریخ: 13 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

.

پاکسازی بستر رودخانه بلخ

جمع آوری زباله های بستر رودخانه بلخ پاکبانان واحد خدمات شهری به صورت گروهی بیش از 1500 متر مربع از بستر رودخانه بلخ واقع در