ساعت: 09:56

تاریخ: 13 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

.

جلسه اداری کارکنان

تشکیل جلسه اداری

❇️ تشکیل جلسه اداری به گزارش روابط عمومی شهرداری : شب گذشته جلسه مسولین واحد های شهرداری به ریاست دکتر بختیاری برگزار شد.? در این