ساعت: 21:10

تاریخ: 18 آذر 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

.

کارگاه آموزش اطفاء حریق

به منظور ارتقای سطح آگاهي كاركنان و مدیران مدیریت توزیع برق شهرستان نهبندان کلاس آموزشی آتش نشانی (اطفای حریق) تئوری و عملی با حضور مربی آموزش آتش نشانی آقای حبیب سبزعلی برگزار شد.