ساعت: 10:16

تاریخ: 13 اسفند 1402

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

.

🔸در صورتی که برای پرداخت عوارض سالیانه خودرو اقدام نکرده اید ، در هر ماه تاخیر، ۲٪ به‌عنوان جریمه به مبلغ کل عوارض اضافه خواهد شد.

 این جریمه بر اساس ماده ۴۶ مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. اگر برای یک سال تمام، عوارض خودرو پرداخت نشود، ۲۴٪ به‌عنوان جریمه دیرکرد به مبلغ اصلی عوارض اضافه خواهد شد.