ساعت: 20:26

تاریخ: 28 فروردین 1403

🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

لوگو شهرداری نهبندان

صفحه 1

پیام نوروزی شهردار نهبندان

مرتضی صادق بختیاری”شهردار نهبندان “طی پیامی فرارسیدن سال جدید و نوروز باستانی را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی

آگهی مناقصه

انجام امورات خدمات شهری شهرداری نهبندان(رفت وروب معابرسطح شهر) و قسمتی از امور پشتیبانی ونقلیه

آگهی مناقصه

انجام امورات خدمات شهری شهرداری نهبندان(رفت وروب معابرسطح شهر) و قسمتی از امور پشتیبانی ونقلیه

آگهی مناقصه

انجام امورات خدمات شهری شهرداری نهبندان(رفت وروب معابرسطح شهر) شهرداري نهبندان درنظردارد طبق مجوز شماره 38 مورخ 1401/01/15 شورای

مهندس مرتضی صادق بختیاری

پیام تبریک شهردار نهبندان در پی انتصاب فرماندار شهرستان نهبندان

شبکه های اجتماعی

خدمات الکترونیک

سامانه یکپارچه مدیریت املاک

سامانه اطلاعات مکانی WEB GIS

سامانه پروژه های شهری

سامانه قوانین و مقررات شهرداری

سامانه راهنما شهروندان

سامانه تکریم ارباب رجوع

سامانه اتوماسیون اداری و میز کار

سامانه مدیریت شهری 137

گالری فیلم و تصویر

نظر سنجی

آمار شهری

  • جمعیت شهر: –
  • رشد جمعیت: –
  • تراکم جمعیت: –
  • محدوده خدماتی شهر: –
  • حریم شهر: –
  • سرانه سبز: –

آمار سایت

لوگو شهرداری

پیوند ها