ساعت: 20:09

تاریخ: 9 خرداد 1402

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

در این عملیات عمرانی روزانه #۱۵_تن_اسفالت #با_هزینه ای بالغ بر_۲۲۰_میلیون ریال مورد استفاده قرار می‌گیرد