ساعت: 20:11

تاریخ: 9 خرداد 1402

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

امروز ظهر جلسه ستاد باز آفرینی شهری استان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ،استاندار خراسان جنوبی و مدیران استانی و تعدادی از شهرداران استان در محل استانداری با هدف گزارش و بررسی آخرین وضعيت پروژه های اجرا شده در مناطق مورد هدف تشکیل شد .
در این جلسه با اهدای لوح تقدیر از طرف دکتر آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و دکتر قناعت استاندار خراسان جنوبی از دکتر مرتضی صادق بختیاری شهردار نهبندان به منظور تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تقدیر شد .