ساعت: 20:57

تاریخ: 9 خرداد 1402

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

در راستای ارزیابی و بررسی عملکرد شهرداری های استان و برنامه زمانبندی و اعلام شده از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی ، کارشناسان این اداره کل امروز ( ۱۹ دی ماه) از مجموعه اداری ، عمران و خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نهبندان بازديد کردند .