ساعت: 21:54

تاریخ: 9 خرداد 1402

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

 شهردار نهبندان ضمن بازدید از نحوه خدمات رسانی نیروهای عملیاتی و خدماتی شهرداری در پی بارندگی برف ، بر برف روبی پیاده روها و شاخ و برگ درختان تأکید کردند .

نقاط پرتردد همچون پیاده رو های بازار ، خیابان رجایی ، بیمارستان و داروخانه ها و محل برگزاری کنکور مورد تاکید قرار گرفت .