ساعت: 21:48

تاریخ: 9 خرداد 1402

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

 دکتر بختیاری شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهری به همراه معاون فنی و شهرسازی و دبیر ستاد بحران شهرداری از معابر سطح شهر و نحوه خدمات رسانی نیروهای خدماتی شهرداری بازدید کردند .

دکتر بختیاری در بازدید انجام گرفته از معابر اصلی شهر و محلات قدیمی ، شهرک کارگاهی مسکن مهر فاز ۱و۲ در خصوص رفع موانع و جلوگیری از آبگرفتگی احتمالی در برخی از نقاط دستور لازم را به مسئول واحد خدمات شهری دادند .