?> شهرداری نهبندان - آرشیو اخبار

 شهرداری نهبندان  

 

با عنایت به تبصره5 ذیل ماده2قانون نوسازی وعمران شهری و مصوبه شورای اسلامی شهر نهبندان، به اطلاع می رساند آن دسته از شهروندان عزیزی که تا  پایان خرداد ماه سالجاری، نسبت به پرداخت عوارض نوسازی شهرداری اقدام نمایند،به قید قرعه  ازجوایز خوش حسابی شهرداری استفاده می نمایند.در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بمنظور توسعه و سرمایه گذاری در شهرستان نهبندان در حوزه های مختلف از جمله  کشاورزی،دامپروری، صنعت و معدن ،گردشگری و پروژه های شهری به اطلاع میرساند "همایش توسعه وفرصتهای سرمایه گذاری شهرستان نهبندان"در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1397 در این شهر برگزار خواهد گردید.شهرداری نهبندان به استناد موافقت نامه های شماره 52218-/80 -01/09/1396  و 5219/80 – 01/09/1396 و 5220/80 -01/09/96 و 8385/80 – 21/12/96 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید .

لازم به ذکر است : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران از طریق سامانه  ستاد ودر مهلت مقرر،اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

آخرین مهلت ثبت وارسال پیشنهادات:پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ97/02/18
 جلسه هم اندیشی امام جمعه معزز، ائمه محترم جماعات سطح شهر، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و کارکنان شهرداری نهبندان روز یکشنبه 20 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشائ در محل بیت امام جمعه برگزار گردید.جهت تجلیل از خدمات کارکنان  و بازنشستگان شهرداری از بدو تاسیس تا کنون مراسمی با حضور کلیه پرسنل و خانواده محترمشان ،اعضای شورای اسلامی شهر،معاونت سیاسی واجتماعی فرمانداری،فرماندهی انتظامی شهرستان وتعدادی از مسئولین در تاریخ96/11/24 در سالن ورزشی تختی نهبندان برگزار شد.شهرداری نهبندان

...سرزمین آفتاب...