جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری با حضور مدیران شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار گردید.

"مهندس محسن بخشی" با اشاره به نقش محوری شهرداری در مدیریت بحران، هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی برای مقابله و آمادگی دربرابر سوانح و بلایا رامورد تاکید قرار داد.

 

ئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری همچنین افزود با توجه به امکان بروز سرما و بارندگی های فصل پاییز و زمستان در این راستا بایستی آمادگی کامل برای مدیریت عملیات زمستانی در مجموعه شهرداری ایجاد گردد. لزوم آمادگی مدیران خدمات شهری و دفتر فنی و عمرانی برای مواجهه با سیلاب های شهری و دفع آبهای سطحی از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار داد.همچنین مقرر گردید واحد خدمات شهر ضمن بازدید از کلیه کانالها ، پل ها ، سیل بندها نسبت به لایروبی و بازگشایی اقدام و معایب موجود را جهت رفع به واحد عمران اعلام نماید . در پایان احکام صادر شده برابر دستورالعمل وزارت کشور برای تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها به مدیران شهرداری ابلاغ گردید . جلسه ستاد بحران شهری در ابان ماه با حضور کلیه اعضای ستاد از ادارات ذیربط در فرمانداری تشکیل خواهد شد .