محسن بخشي دبير همايش اجرايي توسعه و فرصت هاي سرمايه گذاري نهبندان: زير ساختهاي موجود در نهبندان چشم انداز بسيار اميدوار كننده اي را در اين نقطه كشور نويد ميدهد .

22 ارديبهشت 97 ،نهبندان ميزبان جمع كثيري از سرمايه گذاران داخلی وخارجی در همايش توسعه و فرصت هاي سرمايه گذاري است.

بخشي دبير اين همايش با بيان اين مطلب گفت : خوشبختانه شهرستان نهبندان از توانمنديهاي خوب و قابل توجهي برخوردار است .بخش معدن و تنوع سنگ هاي معدني البومي بسيار زيبا و غني را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهد . وجود استعدادهاي بالقوه در بخش دامداري بويژه شتر، اين امكان را فراهم مي كند كه بتواند سرمايه گذاري بسيار سود آوري را بدنبال داشته باشد.

مهندس بخشي در ادامه افزود اميدواریم بتوانيم با جذب سرمايه گذاران و تمام كساني كه دل در گرو توسعه اين نقطه شرقي كشور دارند آينده اي بسيار درخشان را براي اين شهرستان فراهم آوريم.

وی در ادامه عنوان داشت علی رغم گذشت مدتی طولانی از شهرستان شدن نهبندان، متأسفانه آنطور که شایسته است از توانمندیهای این منطقه بطور کامل استفاده نشده است واین همایش این موقعیت را فراهم میکند که با حضور سرمایه گذاران به این استعدادهای توجه بیشتری صورت گیرد.