اعضاي شوراي اسلامي شهر  در جلسه اي ميزبان شهردار و مسئولين واحدهاي شهرداري بودند .اين جلسه 18 ديماه در محل شوراي اسلامي شهر برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه و پس از تلاوت اياتي از كلام اله مجيد ،آقاي هاشمي رياست محترم شورا ضمن  عرض خيرمقدم به شهردار و همكاران  گزارشي از اقدامات شوراي اسلامي شهر دوره پنجم ارائه و هدف تشكيل اين نشست را هم انديشي و ارائه راهكار هايي براي بهبود عملكرد شورا و شهرداري عنوان نمود و از اقدامات شهردار و مجموعه طي يكماه گذشته تقدير نمود.

 

در ادامه مهندس بخشي برگزاري اين جلسه را در بهبود كيفيت خدمت رساني به شهروندان مهم ارزيابي كرد و از راه اندازي مجدد كارگاه توليد قطعات بتني خبر داد و همچنين  اسفالت معابر فاز هاي 1 و 2 مسكن مهر  ، ساماندهي ميدان عرضه دام زنده،تعميرات تاسيسات شن و ماسه و ماشين الات پخش اسفالت را ازپروژه هاي در دست اجرا با استفاده از ظرفيت هاي شهرداري برشمرد و از تلاشهاي همكاران نيز در اين مدت  قدرداني كرد .سپس معاونت فني و مسئولين  شرحي از وضعيت موجود  واحد مربوطه ، بيان و راهكارهايي در جهت بهبود عملكرد و جبران نقايص ارائه كرده و خواستار  همراهي شوراي اسلامي  در جهت رفع ان شدند