شهردار نهبندان از شروع مجدد فعاليت كارگاه توليد قطعات بتني خبر داد

مهندس بخشي از راه اندازي  مجدد كارگاه  با توجه به نياز مبرم شهرداري به محصولات توليدي آن  پس از چند ماه تعطيلي خبر داد و گفت پس از برطرف شدن مشكلات فني و تامين مصالح مورد نياز كارگاه مجددا شروع به فعاليت نمود.

در اين كارگاه روزانه تعداد 1000 عدد بلوك ديواري،250 عدد جدول و 20 عدد دال بتني با كيفيت مناسب توليد ميگردد