جلسه مدیریت بحران شهرداری نهبندان با حضور یونسی شهردار، معاون فنی و عمرانی ، دبیر و جانشین ستاد، مسؤلان واحدهای عمران، خدمات شهری و فضای سبز و مسئول واحد نقلیه شهرداری تشکیل شد .

? در این جلسه مهندس یونسی بر بازدید میدانی مدیران واحد های عمران و خدمات شهری از سطح شهر و سیل بندهای شمال شهر و حاشیه شهرک کارگاهی و مقاوم سازی این سازه ها تاکید کرد.  همچنین در خصوص رفع معایب کانال‌های جمع آوری آب‌های سطحی، دهانه پل ها ، چاههای جذبی و سرویس خودروهای عمرانی و ذخیره سوخت  تصمیم گیری و برنامه ریزی شد.