امروز صبح مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از مجموعه اداری و خدماتی، کارگاه‌ها و تاسیسات فنی، عمرانی و فضای سبز شهرداری بازدید کرد در این بازدید کارشناس مسئول امور شهری آقای اکبری ، کارشناس مسئول امور شوراهای شهر آقای غیرتی ، کارشناس امور اداری آقای ایروانی ، کارشناس سرمایه گذاری و گردشگری آقای شکری و کارشناس امور مالی آقای بهدانی  نیز حضور داشتن و در پایان ارزیابی کاملی از واحد های شهرداری انجام گرفت .

در پایان نیز دیدار و نشست صمیمانه مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با اعضای محترم شورای اسلامی شهر نهبندان صورت گرفت .