آموزش اطفای حریق برای کارکنان زندان نهبندان برگزار شد .
 - این کلاس آموزشی به صورت تئوری وعملی توسط مسئول واحد آتش نشانی ارائه شد . و پرسنل و سربازان زندان شهرستان در محوطه بیرونی این اداره با مهارت هاي ايمني و اطفاء حريق، انواع آتش سوزی مواد جامد ، مایعات و گازها ، آموزش های لازم را فرا گرفتند .