عملیات عمرانی روکش آسفالت بلوار غدیر به طول 1400 متر طول در دو لاین رفت و برگشت و با اعتبار 6 میلیارد ریال در حال انجام می‌باشد.

#واحد_عمران