محمد رضا زنگویی رئیس زندان به همراه تعدادی از پرسنل زندان با مهندس یونسی شهردار نهبندان دیدار کردند.
در این دیدار بر همکاری و تعامل بیشتر  بین شهرداری و انجمن حمایت از زندانیان و اجرای طرح های اشتغال زا تأکید شد.