ساعت: 00:40

تاریخ: 26 مرداد 1401

🇮🇷 سال تولید، پشتبانی ها، مانع زدایی ها

لوگو شهرداری نهبندان

.

جلسه اداری کارکنان

تشکیل جلسه اداری

❇️ تشکیل جلسه اداری به گزارش روابط عمومی شهرداری : شب گذشته جلسه مسولین واحد های شهرداری به ریاست دکتر بختیاری برگزار شد.🔶 در این

تازه ترین اخبار